Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbeta/http/library/scripts/path.inc.php on line 26

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbeta/http/library/scripts/path.inc.php on line 27
Samen naar natuur inclusieve samenleving

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbeta/http/site/site.inc.php on line 367

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbeta/http/site/site.inc.php on line 371

Samen naar natuur inclusieve samenleving


Evenement stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LNV


Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel hield afgelopen woensdag 29 mei samen met het ministerie van LNV de bijeenkomst: ‘Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur’. De Jagersvereniging was als partnerorganisatie op de bijeenkomt aanwezig. De belangstelling was groot. Stichting Deltaplan heeft een bestuur, vertegenwoordiging vanuit partnerorganisaties, en een projectbureau. Het doel van de stichting is samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel, door prestaties hiertoe te stimuleren én waarderen.


De netwerkbijeenkomst is een opvolging van het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur dat onlangs is gelanceerd. Dit document is ontwikkeld door Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel in samenwerking met Naturalis, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van LNV. Daarnaast is op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, ook het Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd. Het dashboard is opgericht om bestuurders, gebiedsmanagers, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden te helpen om de in Nederland gestelde biodiversiteitsdoelen in 2030 te behalen.


Natuurarmoede halt toeroepen


Op de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord van het ministerie van LNV, de Vogelbescherming en Naturalis. De rode draad van de sprekers is het inzetten van Basiskwaliteit Natuur (BKN) om de natuurarmoede een halt toe te roepen en de biodiversiteit te verbeteren.

BKN is een set van condities die algemene soorten in hun leefgebied nodig hebben om algemeen te blijven of worden. Het richt zich op behoud van algemene soorten in het landelijk en stedelijk gebied, waar natuur niet de primaire functie is. Het idee hierachter is dat als in deze gebieden de kwaliteit van de leefomgeving op orde is, alle natuur daarvan mee profiteert.


Onzekerheid nieuw kabinet


De realisatie van BKN wordt als voorwaarde gesteld om de doelen voor natuurbehoud en herstel in natuurgebieden te halen. Naast de plenaire sprekers waren er acht workshops waar een ieder er twee van kon volgen. Aldaar werden verschillende cases of projecten belicht van organisaties/bedrijven die reeds op weg zijn met biodiversiteit ofwel meedenken hoe dilemma’s in de realisatie om te zetten naar kansen. Op de bijeenkomst werd de onzekerheid die een nieuw kabinet met zich meebrengt gevoeld. Heeft dat gevolgen voor de stappen die al zijn gezet? Deze antwoorden bleven nog onzeker. Wel houden de organiserende partners vast aan het streven naar een natuurinclusieve samenleving; daar kunnen we allemaal zelf mee aan de slag.


Meer weten: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/


Het bericht Samen naar natuur inclusieve samenleving verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 31-05-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.